3. GAZETECİLER ŞURASI SONUÇ BİLDİRGESİ

Gazeteciler Cemiyetleri Basın Vakfı’nın düzenlediği; “TÜRK DÜNYASI 3. GAZETECİLER ŞURASI”, Kazakistan’ın Türkistan şehrinde 28 Ekim 2017 tarihinde toplandı. İki ayrı oturumda gerçekleşen Şura’ya Türk Dünyası ve Türk Akraba Toplulukları dahilindeki ülkelerden 60 gazeteci katılırken, ortak mutabakatla sonuç bildirgesi açıklandı.

20 Kasım 2017 Pazartesi 15:25
Gazeteciler Cemiyetleri Basın Vakfı’nın düzenlediği; Türkiye Gazeteciler Federasyonu(TGF), Kazakistan Türkçe Konuşan Gazeteciler Vakfı, Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu(TDGF), Anadolu Spor Gazetecileri Derneği ve Anadolu’daki TGF ve Basın Vakfı üyesi tüm meslek kuruluşlarının destek verdiği, “TÜRK DÜNYASI 3. GAZETECİLER ŞURASI”, Türk Dünyası Kültür Başkenti unvanını taşıyan Kazakistan’ın Türkistan şehrinde 28 Ekim 2017 tarihinde toplandı. İki ayrı oturumda gerçekleşen Şura’ya Türk Dünyası ve Türk Akraba Toplulukları dahilindeki ülkelerden 60 gazeteci katıldı. 
Kazakistan Ahmet Yesevi Üniversitesi’nin ev sahipliğinde üniversitenin Büyük Kongre Salonu’nda yapılan Şura’nın ilk oturumunda, yaşamını Türk Dünyası ülkelerine adayan kurucu liderleri ve hizmet adamları için saygı duruşunda bulunuldu, Kazakistan ile Türkiye Milli Marşları çalındı ve açılış konuşmaları gerçekleştirildi. Şura’nın açılışı törenine Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektör Vekili Prof.Dr. Mehmet Kutalmış ve Rektör Yardımcısı Yardımcı Doç. Dr. Mustafa Eren de katıldı.
Yapılan oturumlar sonunda, Şura’ya katılan ülke temsilcilerinin ortak mutabakatla kabul ettikleri Sonuç Bildirgesi şöyle:
1- Türk Dünyası ülkelerinden Kazakistan’ın Latin alfabesine geçme kararı, Büyük Türk Dünyası davası için heyecan verici olmuştur. Kazakistan’ın adeta bir dil devrimi değerinde olan bu kararı desteklenmeli, diğer Türk Dünyası ülkeleri için de teşvik niteliği taşımalı.
2- Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev’in Türk Dünyası’na yönelik hassasiyeti takdire şayandır. Kazakistan’ın devlet olarak Türk Dünyası’na katkısı yadsınamaz. Ancak ülkedeki bir kısım yerel yönetimlerin, bu yöndeki devlet politikasına destek veren bir yaklaşımda olmaması düşündürücüdür. Bu bağlamda Türkistan’da düzenlenen “Türk Dünyası 3. Gazeteciler Şurası”na, kentin Valisi ile yerel yöneticilerin destek sözü vermelerine rağmen, sözlerinde durmamaları, dünyanın pek çok ülkesinden gelen Türk Dünyası Gazeteciler Heyeti’ni yalnız bırakmaları son derece üzücü ve düşündürücü olmuştur.
3- Türkiye Cumhuriyeti’nin Türk Dünyası’nda kurduğu üniversiteler yoluyla yürüttüğü eğitim seferberliği Kazakistan ve Kırgızistan’da onurla, gururla gözlemlenmiştir. Alma Ata El Farabi Üniversitesi ve Bişkek Manas Üniversitesi’nin dünyanın pek çok bölgesinden onbinlerce öğrenciye nitelikli eğitim fırsatı vermesi, Türk Kültürünün zenginleştirilerek yaşatılmasına, dolayısıyla Türk Dünyası’nın birlik ve beraberliğinin güçlenmesine olanak sağlamaktadır. Bu konudaki örnekler Türk Dünyası kapsamındaki diğer ülkeleri kapsayacak biçimde çoğaltılmalı.
4- Suriye ve Irak Türkmenleri’nin, bölgenin ateş hattında bulunması nedeniyle yaşadığı can ve mal güvenlikleriyle ilgili sorunlar giderek daha da artmakta, dünyanın bu duruma ilgisizliği ve tepkisizliği de Türk Dünyasını üzmektedir. Daha önce İŞİD tehlikesine maruz bırakılan Kerkük başta olmak üzere K. Irak Türkmenleri’ne reva görülen sahipsizliğin devam etmesi, yeni göç sancılarına neden olmakta, bu durum insanlık adına utanç verici sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. Türk Dünyası yayın organları, her zamankinden daha etkili bir şekilde Türkmenler’in sesine tercüman olmalı, onların derdini tüm dünyaya haykırmalı.
5- Doğu Türkistan’da devam eden dramatik gelişmelere sessiz kalınmamalı, Çin hükümetinin soydaşlarımıza karşı yürüttüğü baskı ve asimilasyon politikaları, dünya kamuoyuna en etkili biçimde duyurulmalı. Doğu Türkistan Türk Dünyasının ayrılmaz bir parçasıdır, öyle kalmaya da devam edecektir.
6- Türk Dünyası ve Türk Akraba Toplulukları kapsamındaki ülkelerde görev yapan gazeteciler arasında haberleşme ağı kurulmalı, karşılıklı bilgi paylaşımı yapılmalı, işbirliğinde bulunulmalı, dayanışma ruhu geliştirilmeli. Bu konuda Alma Ata El Farabi Üniversitesi’nden gelen “Türk Dünyası Medya Merkezi” kurulması yönündeki öneri yerinde bulunmuş, söz konusu merkezin üniversite bünyesinde yapılandırılması talebi de uygun bulunup desteklenmiştir.
7- Türk Dünyası gazetecileri evrensel insan hakları ve basın özgürlüğünü savunmalı, dünya barışına katkı sunulması yönünde çaba sarfetmeli. Aynı şekilde mesleki duyarlılık gösterilerek nefret ve düşmanlık söylemlerinin önüne geçilmeli; iyi niyet sevgi ve barış dili teşvik edilmelidir.
8- Türk Dünyası Haber Ajansı veya Türk Dünyası İletişim Ajansı adı altında kurulması amaçlanan oluşum için somut adımlar atılmalı. Bunun için bir komisyon kurularak bir an önce harekete geçilmesi sağlanmalı. Bunun için devlet kurumlarından ısrarla bu oluşuma maddi manevi destek talep edilmeli.
9- Türk Dünyasında görev yapan gazeteciler, her zaman olduğu gibi Türk Dünyasına yönelik hizmet eden tüm kurum ve kuruluşlarla müşterek çalışmalarda bulunmayı taahhüt etmeye devam etmeli.
10- Türk Dünyasında, basın özgürlüğünün engellenmesi durumunda ilgili ülkelere gerekli iyi niyetli çağrılarda bulunulmalı, ortak imzalı basın bildirileri yayınlanmalı. Aynı şekilde tüm dünyada basın özgürlüğüyle ilgili ihlallerde hassasiyet gösterilmeli ve demokrasinin teminatı olarak halkın haber alma hakkı savunulmalı.
11- Türk Dünyasında basın ve ifade özgürlüğünün, insan haklarına ve uluslararası hukuk çerçevesine uygun olarak geliştirilmesi evrensel bir zorunluluktur. Ancak, gazeteciler ve yayın kuruluşları da kişi hak ve hürriyeti ile mahremiyetin korunması ilkesine azami dikkati göstermeli.
12- Türk Dünyası ülkelerindeki resmi haber ajansları ile yayın kuruluşlarının, Türk Dünyası davasına hizmet eden yayın kuruluşlarına ücretsiz veya sembolik bedel karşılığında hizmet vermesi talep edilmeli.
13- Avrupa’da yükselen ırkçılık ve İslamofobya, Türkleri ve diğer Müslüman azınlıkları tehdit etmeye devam etmektedir. Bu sorunun çözümü için birlikte yaşama kültürünü geliştirici adımlar atılması saplanmalı ve bu yöndeki çabalara katkı konmalı.
14- Türk Dünyası ülkelerinde yaşayanların iletişiminin çok daha sağlıklı ve verimli bir şekilde yapılabilmesi için ortak iletişim dili belirlenmeli. Bu arada Türkçe’nin farklı lehçelerinin karşılıklı tercümesinin, google başta olmak üzere, internet ortamında yapılmasıyla ilgili olarak girişimlerde bulunulmalı.
15- Kültürel değerleri yayma, edebi dili koruma ve milli aydınları bilgilendirme ile görevli olan yayın organları devletler tarafından desteklenmeli ve milli konularda yayın yapan basın yayın organları ile gazeteciler etik değerlere saygı göstermeli.
16- Türk Dünyası ile ilgili ekonomik, kültürel, sosyal, siyasi tüm resmi ve özel etkinlikleri, faaliyetleri sürekli izleyecek, karşılıklı bilgi paylaşımında bulunacak ve toplanan haberler içinden seçilecek önemli etkinlikleri tüm dünyaya duyuracak; üretilen bilgilerin, programların, belgesellerin, haber, dizi yazı ve araştırmaların Türk Devletleri ve Özerk Cumhuriyetleri’ndeki ilgili kişi ve kurumlara , yazılı, sesli ve görüntülü medya kurumlarına servis edileceği, “Türk Dünyası Haber Portalı” önerisinin hayata geçirilmesi sağlanmalı.
17- Basın İlan Kurumu’nda, `Dış Türkler ve Akraba Topluluklar` birimi kurulması önerisinde ısrar edilmeli, Türk Dünyası ülkelerindeki basın kuruluşları ek maddi ilan desteğinden faydalandırılmalı, Basın İlan Kurumu’nun mevcut yönetmenliği de bu çerçevede değişmeli.
18- Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları bünyesindeki üniversitelerin İletişim Fakülteleri’nde okuyan öğrenciler ile Türk halklarına yönelik haber ve bilgiler paylaşılmalı, medya ile ilgili STK’lar arasında karşılıklı işbirliği ve bilgi alışverişi yapılmalıdır.
İş bu 18 maddeden ibaret olan ortak mutabakata aşağıda isimleri bulunan basın meslek kuruluşları ile Türk Dünyası ülkeleri delegeleri şöyledir:
TÜRK DÜNYASI GAZETECİLER PLATFORMU
TÜRKİYE GAZETECİLER CEMİYETLERİ BASIN VAKFI
KAZAKİSTAN TÜRKÇE KONUŞAN GAZETECİLER BASIN VAKFI
TÜRKİYE GAZETECİLER FEDERASYONU
TÜRK DÜNYASI GAZETECİLER FEDERASYONU
ANADOLU SPOR GAZETECİLERİ DERNEĞİ
VE KAZAKİSTAN, TÜRKMENİSTAN, ALMANYA, BELÇİKA, HOLLANDA, AZERBAYCAN, KKTC, DOĞU TÜRKİSTAN, ÖZBEKİSTAN VE BULGARİSTAN TÜRK DÜNYASI DELEGELERİ
Yükleniyor...